Regulamin

§.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego www.krisport.pl

2. Właścicielem Sklepu Internetowego www.krisport.pl jest firma KriSport Krzysztof Guziński z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Południowej 15, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 611-230-08-22, Regon: 231234294

3. Korespondencję elektroniczną należy wysyłać na adres biuro@krisport.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: KriSport Krzysztof Guziński ul. Kiepury 79/ LU 6 58-506 Jelenia Góra Telefonicznie można się skontaktować pod nr telefonu: 75 641 56 55 lub + 48 508 108 867 (opłata standardowa wg właściwego operatora), w dni robocze od 9:00 do 16:00

4. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia. Na każdy zakupiony towar zostanie wystawiony paragon fiskalny lub, na życzenie, faktura VAT.

5. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

6. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest firma KriSport Krzysztof Guziński z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Południowej 15, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 611-230-08-22, Regon: 231234294

§.2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

3. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.krisport.pl

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie ninejszego regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.krisport.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji

5. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony

6. Zamówienia, w sposób określony w §. 3, można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta

7. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta

8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
8.1 Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn
8.2 Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy biuro@krisport.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany w §.1 punk 4).
8.3Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
8.4 Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

§.3 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego www.krisport.pl

2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym jak i Klientem niezarejestrowanym

3. Zamieszczone na stronach www.krisport.pl ceny są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny

4. Sklep www.krisport.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen i specyfikacji produktów bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem §. 3 punkt 7-8

6. Sklep www.krisport.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia z powodu: - błędnie lub częściowo wypełnionego formularza zamówienia, - braku możliwości potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu, - we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera, - jeżeli zamówienie zostanie uznane za próbę oszustwa lub wyłudzenia

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towaru, części towaru lub planowanego opóźnienia w dostawie Klient zostanie poinformowany mailowo. Zamawiający, po otrzymaniu potwierdzenia, może podjąć decyzję o zmianie sposobu realizacji zamówienia: częściowa realizacja, zgoda na wydłużenie czasu oczekiwania lub rezygnacja z zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu ostatecznego potwierdzenia zamówienia, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień planowanej wysyłki zamówienia. Należy przy tym pamiętać, że na czas otrzymania przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

8. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia przez Sprzedającego Klient prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail o treści „Akceptuję warunki umowy”

9. Wszystkie ceny podane w sklepie www.krisport.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Na każdy zakupiony towar zostanie wystawiony paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.

10. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

§.4 PŁATNOŚCI/ DOSTAWA/ ODBIÓR

1. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
1.1 przelewem na rachunek bankowy –w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
1.2 poprzez płatności elektroniczne –w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
1.3 przy odbiorze –zapłata następuje gotówką do rąk osoby dostarczającej towar

2. Dane do przelewu: KriSport Krzysztof Guziński ul. Południowa 15, 58-500 Jelenia Góra, Mbank, nr konta: 80 1140 2004 0000 3902 6520 2981

3. Zamówienia złożone przez Klientów kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

§.5 ODSTAPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY / ZWROTY

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe) i wysłane dowolnym kanałem, tj.:
a) wiadomość e-mail na adres biuro@krisport.pl
b) w formie pisemnej, na adres: KriSport Krzysztof Guziński, ul. Kiepury 79/LU 6 58-506 Jelenia Góra

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.krisport.pl)
5.1 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanym za pobraniem.

§.6 REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres korespondencyjny

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@krisport.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak data sprzedaży, opis wady itp.

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§.7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wypełnienie formularza zamówienia oraz formularza założenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez KriSport Krzysztof Guziński (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.)

2. Dane osobowe kupującego będą przetwarzane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonego zamówienia, dane osobowe jako informacje poufne nie będą udostępniane firmom zewnętrznym

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Sprzedawca. 4. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora Danych.